Weblinks

Voor de leraar

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren
Script! Doel van Script! is om praktijkonderzoek breed toegankelijk te maken.
Ministerie OCW Documenten en publicaties over het voortgezet onderwijs vanuit het ministerie van OCW.
Leraar24 Leraar24.nl is een samenwerking tussen
Kennisnet, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Onderwijscoöperatie
KPC-groep KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau.
SLO SLO is een nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
CPS CPS Onderwijsontwikkeling en advies is een landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs.

kennisnet

Onderzoeksresultaten van onderwijskundig onderzoek in de databank onderzoek van Kennisnet.
Passend onderwijs Een website geheel gewijd aan het thema passend onderwijs.
Blogcollectief Onderzoek Onderwijs Wij willen onderwijskundig onderzoek toetsen aan onze dagelijkse onderwijspraktijk en ervaringen uitwisselen over wat werkt en niet werkt in de klas. Daarbij laten we ons informeren door onderzoek, niet leiden.
Bronvermeldingen in Word Een YouTube-filmpje met uitleg over automatische bronvermelding in Word.
HBO Kennisbank De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.
Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Handleiding voor bronvermelding.
Catalogus Bibliotheek Universiteit Tilburg De catalogi en informatiebestanden bevatten meer dan 800.000 boeken, tijdschriften en andere publicaties in papieren en digitale vorm. Je kunt met je username en password ook publicaties opvragen uit het depot of publicaties reserveren.
Kennisportal onderwijs van het NRO De kennisportal onderwijs is een toegang tot diverse Nederlandstalige databases en websites met betrouwbare informatie voor de dagelijkse onderwijspraktijk.
   
Google Scholar Google Scholar is een internetzoekmachine die de volledige tekst van wetenschappelijke artikelen uit verschillende disciplines doorzoekbaar maakt.

servicedesk TiU

https://gp.uvt.nl

 

Via de Servicedesk van TiU kun je op je laptop een beveiligde verbinding opzetten (Global Protect VPN)  om toegang te krijgen tot diensten en servers die via het publieke internet niet vrij toegankelijk zijn.
Qualtrics handleiding Handleiding (Engels) bij Qualtrics.