Verantwoordelijkheden & Begeleiding

De opdrachtgever van het docentonderzoek is de school (rector, de deelschooldirecteur, of een conrector). De docenten zijn de uitvoerders van het onderzoek; dit houdt in dat de docenten zelf verantwoordelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. De docenten voeren individueel (of in teamverband) een onderzoek uit, maar zij volgen als groep scholing in het doen van onderzoek en helpen elkaar (als ‘critical friend’) bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. De docenten worden begeleid door een onderzoekscoördinator en onderzoeksbegeleider van het opleidingsinstituut (Tilburg Center of the Learning Sciences/ULT). De onderzoeksbegeleider verzorgt de dagelijkse begeleiding van de docenten bij de uitvoering van het onderzoek, waarbij zij aangestuurd wordt door de onderzoekscoördinator.

De docenten worden ondersteund in de verschillende fasen van het onderzoeksproces door het houden van groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding op afspraak. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt gewerkt aan de kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben in de verschillende fasen van het onderzoek (scholingsbijeenkomsten). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de eigen onderzoeken, waarbij docenten elkaar ondersteunen en kritisch meedenken met ieders onderzoek (intervisiebijeenkomsten). Tijdens de individuele afspraken kunnen vragen/problemen die specifiek met het onderzoek van de betreffende docent te maken hebben, individueel besproken worden. Het eindproduct is een onderzoeksverslag of artikel en een presentatie over het onderzoek.

Met docenten die eerder al aan het traject deelgenomen hebben of die al uitgebreide onderzoekservaring hebben, wordt afgesproken aan welke bijeenkomsten zij deelnemen. Dat zijn in ieder geval de intervisiebijeenkomsten, maar de scholingsbijeenkomsten naar behoefte. Ook deze docenten gaan aan de slag met het eigen onderzoek, volgen elkaars onderzoek kritisch en nemen een begeleidende rol in. Bij deze ervaren docentonderzoekers wordt ernaar gestreefd om als eindproduct een artikel op Script te publiceren.