Trajecten

Bij de Academische Opleidingsschool kunnen verschillende trajecten gevolgd worden:

  • Regulier traject voor docenten die opgeleid worden in en begeleid bij het doen van eigen praktijkonderzoek. Dit traject kan bestaan uit opleiding (groepsbijeenkomsten), begeleiding (spreekuren) en intervisie. Eigen onderzoek staat centraal.
  • Teamonderzoek voor docenten die samen willen werken aan een vraagstuk dat in een sectie, team of de school speelt. Sectie, team en school spelen een belangrijke rol in alle fasen van de onderzoeken. Afhankelijk van de aanmeldingen kan teamonderzoek begeleid worden op school of op de AOS.
  • Maatwerk voor docenten die bijvoorbeeld in de afstudeerfase van een opleiding onderzoek doen, een vervolgonderzoek willen doen, zich voorbereiden op een voorstel voor een promotieonderzoek, een ‘kleine’ onderzoeksvraag hebben. Begeleiding vindt plaats tijdens spreekuren. In een intake wordt vastgesteld hoeveel en welke begeleiding gewenst is.