Thema’s

De onderwerpen waarnaar docenten onderzoek doen lopen sterk uiteen, maar als uitgangspunt geldt dat het onderzoek gericht moet zijn op vragen die:

  • ontstaan zijn in de eigen onderwijspraktijk;
  • aansluiten bij de onderzoeksthema’s (zoals geformuleerd in de onderzoeksagenda) van de school;
  • gericht zijn op verbetering van de eigen onderwijspraktijk.