Referentielijst docentonderzoeken

Antonissen, Peter (2018). Retorica in de les! Inhoudelijke, didactische en organisatorische ontwerpcriteria voor vakoverstijgend onderwijs in retorica in de bovenbouw van het Dr. Mollercollege. Dr. Mollercollege (Waalwijk). [pdf]
Bastings, Ingrid, & Bram Paulissen (2019). Het stimuleren van psychologisch eigenaarschap binnen gepersonaliseerd onderwijs. 2College Ruivenmavo (Berkel-Enschot). [pdf]
van Beek-Brzuzek, Elżbieta (2014). Lezen: Leuk en Leerzaam. Jeroen Bosch College (’s Hertogenbosch). [pdf]
van Beers, Marc, & Jeroen van der Zanden (2016). NC Tube: Onderzoek naar hoe het Norbertuscollege op film vastgelegde lesinstructie beschikbaar kan stellen aan leerlingen. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
van den Bemt, Hans (2017). Gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak levensbeschouwelijke vorming. Gertrudiscollege (Roosendaal). [pdf]
van Bergen, Dirk (2016). De grote meerwaarde van een onderzoekende houding bij leerlingen: Hoe stimuleer je als docenten een onderzoekende houding bij leerlingen. De Nieuwste School (Tilburg). [pdf]
Boone, Ben (2018). Begeleid zelfstandig leren. Norbertus Gertrudis Lyceum (Roosendaal). [pdf]
van Boxtel, Maarten, & Bert Thiel (2017). Van eenheidsworst naar keurslagerij. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
van den Broek, Jennifer (2018). Een exploratief onderzoek naar het effect van (activerende) werkvormen op de motivatie en leerresultaten in vwo 5. Norbertus Gertrudis Lyceum (Roosendaal). [pdf]
van den Broek, Marco, Jeanette Cladder, Noortje Geers, Thomas Langbroek, Maurice de Roij, & Lois Rutters (2019). Literatuuronderwijs op DNS: Welke mogelijkheden zijn er om een gezamenlijke aanpak voor het literatuuronderwijs te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpprincipes van DNS?. De Nieuwste School (Tilburg). [pdf]
Derks, Jennifer (2018). Antisociaal gedrag: Kan het ietsje minder? Een onderzoek naar middelen op school die antisociaal gedrag kunnen verminderen. Zuidwesthoekcollege (Ossendrecht). [pdf]
van Dongen, Anne-Marie (2014). Tutorleren op het VMBO: Op welke wijze kan het Munnikenheide College tutorleren vormgeven op het VMBO?. Munnikenheide College (Etten-Leur). [pdf]
Elsten-Moerland, Michèle (2017). Woordenschat… Dat wat je aandacht geeft, groeit: Didactische handreikingen ter bevordering van de woordenschatontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Gertrudiscollege (Roosendaal). [pdf]
van Engelen, Jean Luc (2015). Kunnen we daar wat mee? Onderzoek naar de voorspellende waarde van de nulmeting van het CITO voor het vak Nederlands op het JRL. Jacob-Roelandslyceum (Boxtel). [pdf]
van Erve, Tjeerd (2019). De rol van het onderwijs in een geseculariseerde samenleving. 2College Durendael (Oisterwijk). [pdf]
Fitoury, Martine, & Doris Rodriguez (2016). Internationalisering op het Norbertus College: Vergelijking van programma’s van internationalisering, inventarisatie van het huidige aanbod en een aanbeveling voor een programma. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
van Gestel, Mathijs (2019). De integratie van formatief evalueren in het onderwijsaanbod van 2College Jozefmavo. 2College Jozefmavo (Tilburg). [pdf]
van Gool, Chris (2013). Veranderende didactiek van het Domein Leren. ‘t Ravelijn (Bergen op Zoom). [pdf]
van Gulik, Nicky (2019). Vormgeving van (begeleidings)lessen leesvaardigheid in de onderbouw: Werken volgens vaste fases. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
Hagens, Kelly, & Samantha van Kolck (2018). Formatief toetsen op het Norbertus Gertrudis Lyceum: Geen instrument, maar een visie. Norbertus Gertrudis Lyceum (Roosendaal). [pdf]
Hagens, Kelly, & Samantha van Kolck (2019). Formatieve evaluatie: Implementatie op het Norbertus Gertrudis Lyceum. Norbertus Gertrudis Lyceum (Roosendaal). [pdf]
van Ham, Annette (2015). De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo: Een praktijkonderzoek naar de organisatie van de nieuwe examenprogramma’s op het Munnikenheiden College. Munnikenheide College (Etten-Leur). [pdf]
Heeren-van Ingen, Marion, & Jan van Pelt (2017). Praktijkonderzoek AOS WB Toetsplan: Het beste uit leerlingen halen. Scholengroep De Langstraat (Waalwijk) en Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel). [pdf]
Heeren-van Ingen, Marion (2018). Toetsing: Duurzaam werken aan kwaliteit. Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel). [pdf]
Hoevenaars, Imke (2017). There is more than LES: Een onderzoek naar leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten op 2College Ruivenmavo. 2College Ruivenmavo (Berkel-Enschot). [pdf]
Houx, Ralf (2014). Woordenschatverwerving bij Moderne Vreemde Talen. Hervion College (’s Hertogenbosch). [pdf]
Jacobs, Bart (2014). Activiteiten door de natuurkundedocent die de bèta-profielkeuze-motivatie voor een natuurprofiel vergroten. Mill Hill College (Goirle). [pdf]
de Jong, Arnoud (2014). Onderwijsaanbod passend bij visie school. Mollerlyceum (Bergen op Zoom). [pdf]
de Jong, Gepco (2019). Academische vaardigheden op het vwo: Een descriptief onderzoek naar de integratie van academische vaardigheden in het vwo-curriculum van het kernvak Nederlandse taal en literatuur. Odulphuslyceum (Tilburg). [pdf]
de Jong, Moon (2019). Allemaal aan het startgesprek! Een onderzoek naar de implementatie van het startgesprek in klas 1 vmbo op 2College Durendael. 2College Durendael (Oisterwijk). [pdf]
de Jonge-Witte, Jolanda (2015). Studievaardiger met OBIT? Een praktijkonderzoek naar het verbeteren van studievaardigheden van bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs. Gertrudiscollege (Roosendaal). [pdf]
Joseph, Rodiana (2012). R.O.T.: Richten Op Taakgedrag. 2College Wandelbos (Tilburg). [pdf]
Kerklaan, Sanneke (2014). Aandacht voor verschillen: Een praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop docenten in de onderbouw van het Mollerlyceum rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Mollerlyceum (Bergen op Zoom). [pdf]
van Kessel, Peter (2015). CoRT is future skill 21e eeuw. Bossche Vakschool (’s Hertogenbosch). [pdf]
Koek, Joris (2016). The game is on! Een praktijkonderzoek naar de inzet van videogames in de bovenbouwles Engels. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
de Kort, Jo-ann (2016). Kies de klassieken! Onderzoek naar de keuze voor klassieke talen op het Theresialyceum te Tilburg. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
van Kruijsbergen, Helma (2018). Formatief toetsen op DNS, ¡sí, por favor! De Nieuwste School (Tilburg). [pdf]
Kuijpers, Peter (2014). We laten het er toch niet bij zitten?! Praktijkonderzoek naar doubleren in HAVO 4. Cambreur College (Dongen). [pdf]
Kuijpers, Peter (2018). Huiswerk, daar kun je wat van maken én leren! Praktijkonderzoek naar huiswerk en motivatie in HAVO 3 en 4. Cambreur College (Dongen). [pdf]
Lantaff, Robert-Jan (2016). An inquiry into the perception and motivation of 5 vwo secondary school students in a convergently differentiated environment. Rodenborch College (Rosmalen). [pdf]
Maas, Ellie, & Jérôme Maatjens (2016). De Wetenschapsles: Ontwerpend leren als didactische methode. Een lesprogramma voor begaafde leerlingen: Deel II. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Maas, Ellie, & Jérôme Maatjens (2017). De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderzoekende houding. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Madern, Anneke (2019). Het profielwerkstuk als pronkstuk: Implementeren van academische vaardigheden in de bovenbouw van het vwo. St. Odulphuslyceum (Tilburg). [pdf]
de Man, Hilde (2017). Straatcultuur vs Schoolcultuur: De aanwezigheid van straatcultuur op het Jeroen Bosch College. Jeroen Bosch College (’s Hertogenbosch). [pdf]
van der Meer, Ruud (2018). FLOT en AOS WBO: De subjectieve ervaring van Collega’s In Opleiding bij OidS. Cambreur College (Dongen). [pdf]
Molengraaf, Tijmen (2017). Beantwoordingsstrategieën. Gertrudiscollege (Roosendaal). [pdf]
Nieuwenhuijse, Cora (2016). De excellente school. De dingen ‘goed’ doen. Deelonderzoek personeel: de gesprekscyclus. OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. [pdf]
Noordhuis, Anne Marie (2015). Hoe wordt Cultuureducatie geborgd op 2College Jozefmavo?. 2College Jozefmavo (Tilburg). [pdf]
Noordhuis, Anne Marie (2016). Culturele diversiteit en cultuureducatie op 2College Jozefmavo: Hoe kunnen wij leerlingen met behulp van cultuureducatie voorbereiden op de multiculturele samenleving?. 2College Jozefmavo (Tilburg). [pdf]
Overkempe, Sarah (2015). Bewust Denken & Doen… Een praktijkonderzoek naar leesstrategieën. Jeroen Bosch College (’s Hertogenbosch). [pdf]
Overkempe, Sarah (2016). Bewust Denken & Doen… Een praktijkonderzoek naar leesstrategieën: Deel II. Jeroen Bosch College (’s Hertogenbosch). [pdf]
Reinders, Mijk (2019). Bouwen aan/in samenwerking: Onderzoek naar de manier waarop docenten techniek leerlingen kunnen begeleiden tijdens het samenwerken aan de groepsopdracht ‘Tiny House’. Sint-Janslyceum (’s Hertogenbosch). [pdf]
de Ridder, Lennie (2015). Vergroten van het vertrouwen door het ARCS-model. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
van Rooij, Loes (2016). Creatief schrijven in de les Nederlands: Over nut en motivatie in VWO 4. Rodenborch College (Rosmalen). [pdf]
van Rooij, Yvonne (2012). Samenwerken: Onderzoek naar een module samenwerken als stap naar ontwikkelen van samenwerken bij VMBO leerlingen. 2College Jozefmavo (Tilburg). [pdf]
Rooijackers, Patrick (2017). Weg met die stomme tekst met vragen? Een onderzoek naar leesvaardigheidstoetsing. Sint-Janslyceum (’s Hertogenbosch). [pdf]
Saladin, Paul (2014). Uniforme rekentechnieken Dr. Mollercollege. Dr. Mollercollege (Waalwijk). [pdf]
Schepers, Annemarieke (2012). Kunst Beeldend op De Nieuwste School. Deel 1: 21st century skills. De Nieuwste School (Tilburg). [pdf]
Schepers, Koen, & Dave Kuijpers (2016). HAVO in Beweging. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Schijvens, Frank (2018). Verantwoord kiezen: Het vervolg. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
Schouteren, Gwen (2015). Praktijkonderzoek in de school: Keuzemotieven van leerlingen. ZoomMAVO (Bergen op Zoom). [pdf]
Schrauwen, Margot (2016). Strategisch lezen bij de bètavakken. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Schrok, Janneke (2012). Jongens versus meisjes: inzicht versus kennis? Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Schrok, Janneke (2013). Leerstijl en Aardrijkskunde: De relatie tussen leerstijl en cijfers. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Schrok, Janneke (2014). Hard werken? Onvoldoende! Aanpassing in leerstijl voor harde werkers-lage presteerders. Norbertuscollege (Roosendaal). [pdf]
Schults, Els (2015). Differentiatie op basis van leerstijlen. 2College Wandelbos (Tilburg). [pdf]
Slegers, Anne (2014). De behoefte aan een begeleidingsplan voor leerlingen van het Theresialyceum met overgewicht. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
Slegers, Anne (2015). Begeleidingsplan voor leerlingen met een te hoog lichaamsgewicht op het Theresialyceum. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
Soons, Jack (2018). Eindexamentraining een hele opgave: Ontwerponderzoek naar een complete en motiverende digitale eindexamentraining M&O/BE voor havo/vwo. 2College Durendael (Oisterwijk). [pdf]
Steijn, Henriëtte (2016). Van differentiëren kan je leren! Differentiëren met gebruikmaking van OBIT in 4 HAVO op het Gertrudiscollege. Gertrudiscollege (Roosendaal). [pdf]
Strijbis-Vrijsen, Karlijn (2013). Selectieprocedure voor de module Cambridge op het Theresialyceum. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
Trimbach, Noortje (2018). Van sociaal (on)handig naar sociaal handig(er). Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel). [pdf]
van Uden, Lonneke (2014). Van uitzondering naar uitzonderlijk! Op zoek naar motivatie bevorderende interventies voor hoogbegaafde leerlingen tot deelname aan het TOM-verrijkingsprogramma. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
de Veer, Nina (2018). Theresialyceum, een passende schoolkeuze? Een praktijkonderzoek naar de schoolkeuze-ondersteuning vanuit de verschillende basisscholen in (de omgeving van) Tilburg en het Theresialyceum. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
de Veer, Nina (2019). Bouwen aan een brug tussen PO en VO: Een onderzoek naar de opzet van continu contact tussen twee schoolsystemen: de basisscholen in Tilburg en het Theresialyceum. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]
Verhagen, Jannemieke (2019). De school in de wereld, de wereld in de school: Onderzoek naar burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege. Dr. Mollercollege (Waalwijk). [pdf]
Wessels, Kristel, & Melanie Zandbergen (2019). Vooruitkijken, uitvoeren en reflecteren: Zelfgestuurd leren van leesvaardigheid bij moderne vreemde talen in 4 havo. Roncalli Scholengemeenschap (Bergen op Zoom). [pdf]
Westerman, Michelle (2016). Handelingsgericht werken op het voortgezet onderwijs: Een handreiking voor de zorgcoördinator. [pdf]
Wiersema, Marianne (2015). Ouderbetrokkenheid bij Vakcolleges – startgesprek. Da Vinci College (Roosendaal). [pdf]
Wiersema, Marianne (2016). Ouderbetrokkenheid bij Vakcolleges – startgesprek ervaringen en evaluatie na het eerste jaar. Da Vinci College (Roosendaal). [pdf]
Willemen, Katrien (2017). Academische vaardigheden in de vaklessen: Academische vaardigheden vwo klas 1-3 op 2College Durendael. 2College Durendael (Oisterwijk). [pdf]
Willemen, Katrien (2018). Academische vaardigheden binnen het e-portfolio Simulise in de Tweede Fase: Academisch onderwijs op 2College Durendael. 2College Durendael (Oisterwijk). [pdf]
Willemen, Katrien (2019). Profielkeuze in het vwo: Een nieuw profielkeuzetraject in vwo-3 op het 2College DurendaelLyceum. 2College Durendael (Oisterwijk). [pdf]
Winkelhuijzen, Aafke (2019). Een buigende knie in de wereld: Burgerschap binnen het vak Nederlands. Roncalli Scholengemeenschap (Bergen op Zoom). [pdf]
Yilmazel-Demiral, Fatima (2017). Onderzoek naar de opkomst van ouders met een migratieachtergrond op het VMBO. Munnikenheide College (Etten-Leur). [pdf]
Zijlstra, E., P. Remst, M. Arts & B. Jacobs (2018). Keuzewerktijd: Keuzewerktijd als middel om motivatie en studiehouding te verbeteren. Theresialyceum (Tilburg). [pdf]