Onderzoeksverslagen

(Maak gebruik van de toetsen ctrl+f (Windows) of cmd+f (Mac) om te kunnen zoeken.)

Allemaal aan het startgesprek! Moon de Jong onderzocht ouderbetrokkenheid en de implementatie van het startgesprek. ouderbetrokkenheid; startgesprek
De integratie van formatief evalueren in het onderwijsaanbod van 2College Jozefmavo Mathijs van Gestel deed onderzoek naar de integratie van formatief evalueren op 2College Jozefmavo. formatieve evaluatie
Literatuuronderwijs op DNS Marco van den Broek, Jeanette Cladder, Noortje Geers, Thomas Langbroek,
Maurice de Roij en Lois Rutters onderzochten de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van literatuuronderwijs.
literatuuronderwijs
Formatieve evaluatie Kelly Hagens en Samantha van Kolck deden onderzoek naar de implementatie van formatief evalueren op het Norbertus Gertrudis Lyceum. formatieve evaluatie
Vooruitkijken, uitvoeren en reflecteren Kristel Wessels en Melanie Zandbergen deden onderzoek naar zelfgestuurd leren van leesvaardigheid. zelfgestuurd leren
Een buigende knie in de wereld Aafke Winkelhuijzen deed onderzoek naar burgerschap binnen het vak Nederlands. burgerschap
Psychologisch eigenaarschap Bram Paulissen en Ingrid Bastings deden onderzoek naar het stimuleren van psychologisch eigenaarschap binnen gepersonaliseerd onderwijs. eigenaarschap
Bouwen aan samenwerking Mijk Reinders deed onderzoek naar begeleiding van samenwerken in groepsopdrachten/projecten. samenwerken; havo/vwo
Contact tussen PO & VO Nina de Veer voerde onderzoek uit naar de opzet van continu contact tussen po & vo. po & vo
(begeleidings)lessen leesvaardigheid Nicky van Gulik onderzocht de vormgeving van (begeleidings)lessen leesvaardigheid in de onderbouw. begeleidingslessen, leesvaardigheid
Academische vaardigheden Gepco de Jong deed onderzoek naar academische vaardigheden op universiteit en vwo. academische vaardigheden; Nederlands
Profielkeuze vwo Profielkeuze in het vwo onderzocht door Katrien Willemen. profielkeuze
Burgerschapsvorming Jannemieke Verhagen deed onderzoek naar burgerschapsvorming op het Dr. Mollercollege. burgerschap
Activerende werkvormen Jennifer van den Broek deed onderzoek naar activerende werkvormen. activerende werkvormen
Verantwoord kiezen (vervolg) Frank Schijvens deed (vervolg) onderzoek naar profielkeuze en doorstroomcijfers. profielkeuze; doorstroomcijfers
Toetsing Marion Heeren-van Ingen over duurzaam werken aan kwaliteit d.m.v. toetsing. toetsing; kwaliteit borgen
Sociaal (on)handig gedrag Noortje Trimbach over sociaal (on)handig gedrag op school. (a)sociaal gedrag
Schoolkeuzeondersteuning Nina de Veer over de schoolkeuzeondersteuning voor basisschoolleerlingen. schoolkeuze; basisschool
Retorica in de les Peter Antonissen over retorica op school. retorica
Opleidingstrajecten vergeleken Ruud van der Meer vergeleek opleiden in het school met het Fontys opleidingstraject. opleiden in de school;
Keuzewerktijd Een teamonderzoek van het Theresialyceum over de invoering van keuzewerktijd. keuzewerktijd
Huiswerk en motivatie Peter Kuijpers over huiswerk en motivatie. huiswerk; motivatie
Formatief toetsen op DNS Helma van Kruijsbergen deed onderzoek naar formatief toetsen. formatief toetsen
Formatief toetsen Samantha van Kolck en Kelly Hagens deden onderzoek naar formatief toetsen. formatief toetsen
Eindexamentraining een hele opgave Jack Soons ontwikkelde een online examentraining voor M&O. online; eindexamentraining;
Begeleid zelfstandig leren Ben Boone deed theoretisch onderzoek naar begeleid zelfstandig leren. begeleid zelfstandig leren
Antisociaal gedrag Jennifer Derks deed onderzoek naar antisociaal gedrag op school. (a)sociaal gedrag
Academische vaardigheden in de Tweede Fase Katrien Willemen deed (vervolg)onderzoek naar academische vaardigheden in het e-portfolio Simulise in de tweede fase. academische vaardighed; simulise
Ontwikkeling van een wetenschappelijk onderzoekende houding Ellie Maas en Jérôme Maatjens deden drie jaar onderzoek naar de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderzoekende houding. onderzoek; houding
Toetsplan Marion Heeren-van Ingen & Jan van Pelt hebben onderzocht waar een gemeenschappelijk toetsplan voor het Van Haestrechtcollege aan moet voldoen. toetsplan; RTTI
There is more than LES Imke Hoevenaars voerde een onderzoek uit naar leerlingenparticipatie bij buitenlesactiviteiten
op 2College Ruivenmavo.
leerlingparticipatie; vmbo
Ouderbetrokkenheid Fatma Yilmazel deed onderzoek naar de opkomst van ouders met een migratieachtergrond op het VMBO. ouderbetrokkenheid; vmbo
Gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak LV Hans van den Bemt ging op zoek naar gemeenschappelijke grondlijnen voor het vak levensbeschouwelijke vorming. LV
Onderzoeksverslag  

Ontwerp

Michèle Elsten-Moerland deed onderzoek naar de bevordering van woordenschatontwikkeling. woordenschat; vakles
Academische vaardigheden in de vaklessen Katrien Willemen deed onderzoek naar academische vaardigheden in de vaklessen. acva; vakles
Leesvaardigheidstoetsing Patrick Rooijackers deed onderzoek naar leesvaardigheidstoetsing. leesvaardigheid; toetsen
Straatcultuur vs schoolcultuur Hilde de Man deed onderzoek naar straatcultuur op school. straatcultuur; vmbo
NC-tube Jeroen van der Zanden en Marc Beers deden onderzoek naar het gebruik van op film vastgelegde instructie. NC-tube; video; film
Ouderbetrokkenheid op een vmbo Marianne Wiersema’s (vervolg)onderzoek naar het startgesprek op het vmbo.  

Script! interviewde Marianne.

startgesprek; ouderbetrokkenheid; vmbo
Van differentiëren kan je leren! Henriëtte Steijn deed onderzoek naar differentiëren met gebruikmaking van OBIT in 4 HAVO. differentiëren; OBIT
Handelingsgericht werken Michelle Westerman schreef een handreiking voor de zorgcoördinator. handelingsgericht werken
ARCS-model Lennie de Ridder onderzocht of het vertrouwen vergroot door het ARCS-model. vertrouwen; Aardrijkskunde
The game is on! Joris Koek onderzoek naar naar de inzet van videogames in de bovenbouwles Engels. videogames; Engels
Bewust Denken & Doen II
Lesmateriaal
Sarah Overkempe deed (vervolg)onderzoek naar leesstrategieën bij Engels.  

Ze schreef erover in Script!

leesstrategieën; Engels
Havo in beweging Koen Schepers en Dave Kuijpers deden onderzoek naar de profilering van de havo. havo; aansluiting hbo
Onderzoekende houding Dirk van Bergen onderzocht hoe je als docent een onderzoekende houding bij leerlingen stimuleert.  

Hij schreef erover op Script!

onderzoekende houding
Strategisch lezen bij de bètavakken Margot Schrauwen over strategisch lezen bij de bètavakken.  

Ze schreef erover in Script!

leesstrategieën; bèta
Kies de klassieken! Jo-ann de Kort deed onderzoek naar de keuze voor klassieke talen. keuzemotieven; gymnasium
Culturele diversiteit en cultuureducatie Anne-Marie Noordhuis deed (vervolg)onderzoek naar multiculturele cultuureducatie. cultuureducatie; culturele diversiteit
Internationalisering op school Martine Fitoury en Doris Rodriguez maakten een vergelijking van programma’s van internationalisering. internationalisering
De Wetenschapsles Ellie Maas en Jérôme Maatjes over ontwerpend leren als didactische methode.  

Ze schreven erover in Script!

wetenschapsles; begaafde leerling
Beantwoordingsstrategieën Tijmen Molengraaf over beantwoordingstrategieën bij Aardrijkskunde. beantwoordingstrategieën; aardrijkskunde
De dingen ‘goed’ doen Cora Nieuwenhuijse over het aanspreken op gedrag binnen de gesprekscylcus.  

Ze schreef erover op Script!

gesprekscyclus; excellente school
Creatief schrijven in de les Nederlands Loes van Rooij onderzocht het nut van en de motivatie bij creatief schrijven.  

Ze schreef erover op Script!

creatief schrijven; Nederlands
Perceptie en motivatie bij gedifferentieerd onderwijs Robert-Jan Lantaff werkte gedifferentieerd en onderzocht het effect op motivatie. differentiatie; motivatie; Engels
Aansluiting PO arbeidsmarkt Niels Maas en André Smit over de aansluiting van het praktijkonderwijs op de technische arbeidsmarkt.  

Ze schreven erover op Script!

PO; arbeidsmarkt
Studievaardiger met OBIT Jolanda de Jonge’s onderzoek naar het verbeteren van studievaardigheden van
bovenbouwleerlingen.
OBIT; studievaardigheden; bovenbouw
Ouderbetrokkenheid bij Vakcolleges Marianne Wiersema deed onderzoek naar het startgesprek op het vmbo.  

Ze schreef erover in Script!

startgesprek; ouderbetrokkenheid; vmbo.
Ontwikkeling van wetenschapslessen Ellie Maas en Jérôme Maatjes onderzochten en ontwikkelden wetenschapslessen. wetenschapsles; ontwerp; vwo; hoogbegaafd
Nieuwe vmbo examenprogramma’s Annette van Ham ontwikkelde mee aan de nieuwe examenprogramma’s vmbo. examenprogramma; vmbo
Keuzemotieven van mavo-leerlingen Gwen Schouteren onderzocht keuzemotieven van mavo-leerlingen. keuze; vakken; sector; vmbo
CoRT is future skill 21e eeuw Peter van Kessels onderzoek naar denk- en argumentatievaardigheden in het vmbo. denkvaardigheid; argumentatie; vmbo
Bewust Denken & Doen Een praktijkonderzoek naar leesstrategieën door Sarah Overkempe. Engels; leesstrategieën
Kunnen we daar wat mee Jean Luc van Engelen onderzocht de voorspellende waarde van de CITO VAS voor het vak Nederlands. CITO VAS; Nederlands
Differentiatie op basis van leerstijlen Els Schults deed onderzoek naar de mogelijkheden tot differentiatie op basis van leerstijlen in het vmbo. differentiatie; leerstijlen; vmbo
Borgen van Cultuureducatie Anne Marie Noordhuis over de opbrengsten van cultuureducatie. cultuureducatie; cultuur; opbrengsten; vmbo
Begeleidingsplan bij overgewicht LO docent Anne Slegers ontwikkelde een begeleidingsplan voor leerlingen met overgewicht. lo; gym; overgewicht; obesitas; gezonde school
Uniforme Rekenoplostechnieken Paul Saladin ontwikkelde schoolbrede rekenoplostechnieken.  

Hij schreef erover in Script!

rekenen; bèta; gamma; schoolbreed
Aandacht voor verschillen Sanneke Kerklaan over de wijze waarop onderbouwdocenten van het Mollerlyceum rekening houden met verschillen tussen leerlingen. differentiatie; verschillen; passend onderwijs; onderbouw
Bèta-profielkeuze-motivatie Bart Jacobs over activiteiten door de natuurkundedocent die de bèta-profielkeuze-motivatie voor een natuurprofiel vergroten. bèta; profielkeuze, motivatie, natuurkunde
De Behoefte aan een begeleidingsplan Anne Slegers over de behoefte aan een begeleidingsplan voor leerlingen van het Theresialyceum met overgewicht. lo; lichamelijke opvoeding; overgewicht; begeleiding
Hard werken Onvoldoende Janneke Schrok over aanpassing in leerstijl voor harde werkers-lage presteerders. leerstijl; kolb; vermunt; gamma; bovenbouw
Jongens versus meisjes Janneke Schrok over verschillen tussen de toetsresultaten voor de les aardrijkskunde van jongens en meisjes wat betreft kennis- en inzichtvragen. leerstijl; kolb; vermunt; gamma; bovenbouw; aardrijkskunde; toets
Kunst Beeldend op De Nieuwste School Annemarieke Schepers over creatief denken op De Nieuwste School. beeldend; enGauge; 21st Century Skills; creatief; alfa
Leerstijl en Aardrijkskunde Janneke Schrok over de relatie tussen leerstijl en cijfers. leerstijl; gamma; aardrijkskunde; cijfers; bovenbouw
Lezen Leuk en Leerzaam Elzbieta van Beek over de leesattitude van de VWO- bovenbouw leerlingen ten opzichte van Engelse teksten. alfa; lezen; Engels; attitude; bovenbouw
Onderwijsaanbod passend bij visie school Arnoud de Jongs analyse van de aansluiting van het digitale leermateriaal van VO-content bij de ‘21st Century Skills’. 21st Century Skills; gamma; aardrijkskunde; vo content; digitaal
Richten Op Taakgedrag Rodania Joseph over taakgerichtheid in de onderwijspraktijk. taakgericht gedrag; werkhouding; motivatie; vmbo; werkvorm
Samenwerken Yvonne van Rooij’s onderzoek naar een module samenwerken als stap naar ontwikkelen van samenwerken bij VMBO leerlingen. samenwerken; vmbo
Selectieprocedure Cambridgeprogramma Karlijn Strijbis over de selectieprocedure voor de module Cambridge op het Theresialyceum. alfa; Engels; Cambridge
Tutorleren op het vmbo Anne-Marie van Dongens opzet voor tutorleren op het vmbo.  vmbo; tutor; mentor
Van uitzondering naar uitzonderlijk! Lonneke van Uden op zoek naar motivatie bevorderende interventies voor hoogbegaafde leerlingen tot deelname aan het TOM-verrijkingsprogramma. hoogbegaafd; motivatie; cum laude
Veranderende didactiek van het Domein Leren Chris van Gool over de didactiek en het leren van de leerlingen en docent volgens de richtlijnen van het domein leren. didactiek; leren; vmbo
We laten het er toch niet bij zitten Peter Kuijpers praktijkonderzoek naar doubleren in HAVO 4.  

Hij schreef erover in Script!

havo; 4; motivatie; doubleren; zittenblijven
Woordenschatverwerving bij MVT Ralf Houx over woordenschatverwerving bij Moderne Vreemde Talen. woordenschat; verwerving; alfa; Duits; mvt