Boeken

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
www.ditisonderzoek.noordhoff.nl (inloggen met unieke code vereist)

van der Donk, C., & van Lanen, B. (2018). Praktijkonderzoek in de school (derde druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
www.coutinho.nl/pids (inloggen met unieke code vereist)