Academische Opleidingsschool

De Academische Opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen scholen en opleidings-/onderzoeksinstituten. Via de AOS wordt de wereld van de wetenschap en de wereld van de school bij elkaar gebracht; kennisontwikkeling wordt gekoppeld aan praktijkgerichte toepassing. Binnen de AOS wordt door docenten en studenten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd wat bijdraagt aan schoolontwikkeling en innovatie.

Het docentonderzoek Brabant omvat de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant en de Academische Opleidingsschool West-Brabant.