Aanpassingen i.v.m. corona

Vanwege de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen in de planning. Dat zijn de volgende:

 • De presentatiebijeenkomst van 15 juni komt te vervallen. Indien mogelijk wordt dit nog verplaatst naar het najaar. Dit wordt nog bekeken, en t.z.t. gecommuniceerd naar alle deelnemers.
 • Met betrekking tot de afronding van de verslagen geldt het volgende:
  • Lever een zo volledig mogelijk verslag in. Als dit niet lukt vanwege de huidige omstandigheden, dan volstaat het om een verslag in te leveren met de volgende onderdelen: inleiding/achtergrond, theoretisch kader, en methodenhoofdstuk.
  • De verslagen worden beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een certificaat.
  • De deadline van 14 juni wordt niet strikt gehanteerd. Lever het verslag uiterlijk in voor het begin van de zomervakantie. De powerpoint over het schrijven van een onderzoeksverslag staat onder Cursusmateriaal; meer informatie is te vinden in het boek (paragraaf 9.3.1).
 • Over de afronding van het onderzoek op een later moment:
  • Een afronding in het komende schooljaar kan helaas niet gefaciliteerd worden door AOS. Overleg daarom zelf met onderzoekscoördinator en/of schoolleiding over afronding van je onderzoek.