Bijeenkomst 17 mei

Maandag 17 mei is de tiende bijeenkomst van het docentonderzoek. Deze zal in het teken staan van rapporteren en presenteren. De uitnodiging daarvoor wordt per mail verzonden.

Aankondiging: op maandagmiddag 14 juni 2021 vindt de presentatiemiddag onderzoek AOS Midden-Brabant plaats.

Jaarplanning 2020-2021

Groepsbijeenkomsten docentonderzoek 2020-2021
Plaats: OMO-bureau
Tijd: 14:00-15:30 uur
Data: maandagmiddag
7 september
21 september
12 oktober
9 november
7 december
11 januari
1 februari
1 maart
12 april
17 mei
14 juni 
5 juli

Bijeenkomsten docentonderzoek 2020-2021

De data van de groepsbijeenkomsten van het docentonderzoek 2020-2021 zijn bekend. Ze vinden steeds plaats op maandagmiddag van 14:00-15:30 uur in het Grand Café van het OMO-bureau, Spoorlaan 17. De eerste bijeenkomst is op 7 september.

Aanpassingen i.v.m. corona

Vanwege de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen in de planning. Dat zijn de volgende:

 • De presentatiebijeenkomst van 15 juni komt te vervallen. Indien mogelijk wordt dit nog verplaatst naar het najaar. Dit wordt nog bekeken, en t.z.t. gecommuniceerd naar alle deelnemers.
 • Met betrekking tot de afronding van de verslagen geldt het volgende:
  • Lever een zo volledig mogelijk verslag in. Als dit niet lukt vanwege de huidige omstandigheden, dan volstaat het om een verslag in te leveren met de volgende onderdelen: inleiding/achtergrond, theoretisch kader, en methodenhoofdstuk.
  • De verslagen worden beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling ontvang je een certificaat.
  • De deadline van 14 juni wordt niet strikt gehanteerd. Lever het verslag uiterlijk in voor het begin van de zomervakantie. De powerpoint over het schrijven van een onderzoeksverslag staat onder Cursusmateriaal; meer informatie is te vinden in het boek (paragraaf 9.3.1).
 • Over de afronding van het onderzoek op een later moment:
  • Een afronding in het komende schooljaar kan helaas niet gefaciliteerd worden door AOS. Overleg daarom zelf met onderzoekscoördinator en/of schoolleiding over afronding van je onderzoek.